Bring your business to success

Bring din business til suksess

For more than 20 years Agile Solutions has designed and delivered state-of-the-art, fleet software solutions for both medium and large rental operations

I mer enn 15 år har Agile Solutions designet og levert moderne flåteprogramvareløsninger for både mellomstore og store utleievirksomheter


Icon

The development team consists of highly experienced programmers and rental agents, giving your rentals staff the tools needed to meet your customer expectations at the counter.

Utviklingsteamet består av svært erfarne programmerere og utleieagenter, som gir utleiepersonalet verktøyene som trengs for å oppfylle kundens forventninger i skranken.

Icon

The system covers all aspects of a rental operation and is continuously evolving to adapt to the changing environment of car rental.

Systemet dekker alle aspekter av en leieoperasjon og er i kontinuerlig utvikling for å tilpasse seg det endrede miljøet for leiebil.


Want to know more?

Vil du vite mer?

Features