A couple of features

Ett par høydepunkt

Full utilization by communicating
with the previous or following driver

Full utnyttelse ved å kommunisere
med forrige eller neste sjåfør

App
App

Register damages with an easy
step by step process

Registrer skader med ett par klikk

Check the condition of the vehicle
by snapping pictures

Sjekk bilens tilstand ved å ta bilder

App
App

Full control through the entire rental

Ha full kontroll gjennom hele leien

A couple of features

Ett par høydepunkt

App

Full utilization by communicating
with the previous or following driver

Full utnyttelse ved å kommunisere
med forrige eller neste sjåfør

App

Register damages with a simple
step by step process

Registrer skader med ett par klikk

App

Check the condition of the vehicle
by snapping pictures

Sjekk bilens tilstand ved å ta bilder

App

Full control through the entire rental

Ha full kontroll gjennom hele leien